קרנות חסד

הרבי שליט"א ראה את הצורך בתמיכה למשפחות ברוכות ילדים ומעוטות יכולת והקים את ארגון חסדי דוד. הארגון מפעיל מערכת של ביטחון תזונתי למשפחות ויחידים בכל ימות השנה. הארגון מחלק תלושי מזון בהיקפים גדולים לפני חגים למשפחות רבות ברוכות ילדים דבר שמקל באופן ניכר על הוצאות החגים הכבדות במשפחות גדולות. כמו כן כל על כל לידה מקבלת המשפחה תלושי מזון וקניות. תחת הארגון פועלת התארגנות עזר ליולדת שאחראית על אספקת אוכל חם וטרי לבית היולדת.

מפעל נוסף מבית חסדי דוד הוא בית תמחוי לנזקקים המספק ארוחות חמות במשך כל שעות היום לכל נצרך הבא בשעריו כאשר הרבי בעצמו משתתף בהגשת הארוחה לעניים מידי ראש חודש ובערבי נישואי ילדיו. הרבי שליט"א ראה את הצורך בתמיכה למשפחות ברוכות ילדים ומעוטות יכולת ופעל להקים את ארגון חסדי דוד. הארגון פורש רשת של ביטחון תזונתי למשפחות ויחידים מכל הזרמים והמגזרים בכל ימות השנה.

חסדי דוד מחלק תלושי מזון בהיקפים גדולים במשך כל ימות השנה  בכלל ובפרט לפני חגים למשפחות רבות ברוכות ילדים דבר שמקל באופן ניכר על הוצאות החגים הכבדות במשפחות גדולות. תחת הארגון פועל מערך עזר ליולדת שאחראית על אספקת אוכל חם וטרי לבית היולדת וימי הבראה. מפעל נוסף מבית חסדי דוד הוא בית תמחוי לנזקקים המספק ארוחות חמות במשך כל שעות היום לכל נצרך הבא בשעריו כאשר הרבי בעצמו משתתף בהגשת הארוחה לעניים מידי פעם בערב ראש חודש ובערבי נישואי ילדיו.

במספרים

0
סלי מזון
0
ילדים נתמכו לימודית
0
משפחות אלמנות ויתומים
0
יתומים התחתנו בכבוד
0
ילדים

מהפעילות

קרנות ליתומים ואלמנות

ארגון משמח את שלי

בארגון "משמח את שלי" ייסד הרבי מעטפת תמיכה כלכלית פיזית ונפשית עבור אלמנות ויתומים אחת מאבני היסוד של הארגון היא קרן למימון מלמדים ומורות פרטיים, וחונכים עבור הילדים היתומים תוך מתן דגש על תמיכה נפשית ורגשית לכל יתום ויתומה מעבר לקידום הלימודי. הארגון מסמיך את החונך להיות מעין דמות אב שמלווה את הילד בכל עת וצורך. הרבי עוקב באופן אישי אחר כל יתום בתוכנית תוך כדי מימון ותיקצוב לכל אשר נדרש.

הארגון מסייע כלכלית בתלושי מזון וקניות לאלמנות באופן קבוע אך דינמי ועירני לצרכים משתנים

בנוסף הארגון עורך מידי תקופה כנסים וטיולים לאלמנות וליתומים במימון מלא ללא השתתפות עצמית של המשפחות

מהפעילות

מכתב קודש לתומכי הארגון

והיות ובימינו הדבר גובל בפיקוח נפש וע"כ אפנה בזה לאחינו בני ישראל בכל מקום שהם, אנא! אחים יקרים טלו חלק במפעל חסד וכביר זה ועמדו לימינם.

ואברך בזה כל אשר יזכו להשתתף ולפעול ולתרום מכוחו והונו מעבר ליכולתו במפעל חסד זה נעשה שותף להצלת נפשות ממש וירחמו עליו מן השמים ויראה אך טוב וחסד ורחמים כל הימים ברוחניות ובגשמיות ולא יזדקק לבשר ודם ויראה נחת דקדושה מכל יוצאי חלציו לאריכות ימים דשנים ורעננים .

אנשים מספרים

שליחת קוויטל

שליחת שמות

דילוג לתוכן