ברכה
ישועה
נחת
רפואה
הצלחה
לברכה
ולישועה
אם גם אתם רוצים להתחבר לטהור
ולשלוח קוויטל עם שמות יקירכם להזכרה
לכ"ק מרן האדמו"ר שליט"א ולזכות לכל הישועות
חצר הקודש

חצר הקודש ביאלה בני ברק אשר יסודו בהררי קודש בנשיאותו ביד רמה של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א אליו מסונפים בכל רחבי הארץ מוסדות תורה וחסד אשר משולבים בהם עמודי העולם 'תורה' 'עבודה' ו'גמילות חסד', לילדים, בני נוער, לתלמידי ישיבות, וכוללים לאברכים, קרנות גמ"ח ועזרה, תומכי שבת ויו"ט לסיוע למשפחות בני תורה, ישיבה לתלמידים מתקשים בלימוד ולשמירה על הצביון היהודי, ובעיקר משקיעים כוחות רבים בקרנות התמיכה במשפחות של אלמנות ויתומים, ובקרן למלמדים פרטיים ליתומים ויתומות לקידום לימודם מתוך מתן בסתר.

גלריה
biale bmei brak ieshiba ktana (16)

תורה

DSC_1001

עבודה

????????????????????????????????????

גמ"ח

לזכר עולם
ולעילוי נשמת
קול התורה והתפילה ושאר פעילויות של הגמילות חסד של מוסדות ביאלה בני ברק במשך כל היום לעילוי נשמת ידידינו תומכי המוסדות היקרים ז"ל
הרבשמואל בן יעקבכהן
נלב"ע א תשרי תשנא
הלימוד והתפילות השבוע לע"נ ידידנו הבלתי נשכח הרבדוד זאב בן ר' שמעוןקסין
נלב"ע א תשרי תשפ"א
הר"רמשה בן ר' אברהםכהן
נלב"ע ד טבת תשנ
ר'אברהם בן דוב בערמירקאני
נלב"ע ו טבת 
ר'רפאל קלמן בן ישעיה דובלאענשטיין
נלב"ע ט טבת 

CHANUKAH 5782

"Hachnosas Sefer Torah for the "Rebbe's personal Sefer Torah

סוכות אצל האדמו"ר בצל הקוביד 19

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א לראשונה חג הסוכות בתפילות בסוכה בביתו ( עקב הקוביד 19 )

הגאון הגדול רבי נפתלי נוסבוים מתברך אצל כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א לשנה טובה

הגאון הגדול רבי נפתלי נוסבוים בברכת השנים
מהנעשה
והנשמע
עדכונים ממוסדות ביאלה בני ברק
וחצר הקודש

שליחת קוויטל

שליחת שמות

דילוג לתוכן