ברכה
ישועה
נחת
רפואה
הצלחה
לברכה
ולישועה
אם גם אתם רוצים להתחבר לטהור
ולשלוח קוויטל עם שמות יקירכם להזכרה
לכ"ק מרן האדמו"ר שליט"א ולזכות לכל הישועות
חצר הקודש

חצר הקודש ביאלה בני ברק אשר יסודו בהררי קודש בנשיאותו ביד רמה של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א אליו מסונפים בכל רחבי הארץ מוסדות תורה וחסד אשר משולבים בהם עמודי העולם 'תורה' 'עבודה' ו'גמילות חסד', לילדים, בני נוער, לתלמידי ישיבות, וכוללים לאברכים, קרנות גמ"ח ועזרה, תומכי שבת ויו"ט לסיוע למשפחות בני תורה, ישיבה לתלמידים מתקשים בלימוד ולשמירה על הצביון היהודי, ובעיקר משקיעים כוחות רבים בקרנות התמיכה במשפחות של אלמנות ויתומים, ובקרן למלמדים פרטיים ליתומים ויתומות לקידום לימודם מתוך מתן בסתר.

גלריה
biale bmei brak ieshiba ktana (16)

תורה

DSC_1001

עבודה

????????????????????????????????????

גמ"ח

לזכר עולם
ולעילוי נשמת
קול התורה והתפילה ושאר פעילויות של הגמילות חסד של מוסדות ביאלה בני ברק במשך כל היום לעילוי נשמת ידידינו תומכי המוסדות היקרים ז"ל
ר'אברהם  בן משההורנבלס
נלב"ע כז טבת 

סוכות אצל האדמו"ר בצל הקוביד 19

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א לראשונה חג הסוכות בתפילות בסוכה בביתו ( עקב הקוביד 19 )

הגאון הגדול רבי נפתלי נוסבוים מתברך אצל כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א לשנה טובה

הגאון הגדול רבי נפתלי נוסבוים בברכת השנים

כך נראה הקמפוס החדש של ישיבת ביאלה בביתר עילית

תיעוד: שגריר ארה"ב בישראל מתברך אצל כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

שגריר ארה"ב בישראל בביקור ובהתייעצות אצל כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
מהנעשה
והנשמע
עדכונים ממוסדות ביאלה בני ברק
וחצר הקודש