מוסדות ביאלא בני ברק

מוסדות התורה ברחבי הארץ
מוסדות חינוך

מסגרות לילדי חינוך הטהור
ע"פ דרך התורה הקדושה ודרך אבותינו רבותינו

ישיבה קטנה
הישיבה מיועדת לבחורים צעירים מצוינים בעלי שאיפות תורניות, הרואים את עצמם גדלים בלימוד התורה הקדושה ובעבודת ה', מתוך שמחה.
ישיבה גדולה
הישיבה מיועדת לבחורים בוגרים מצוינים בעלי שאיפות תורניות, הישיבה מציעה לתלמידיה סביבה המעודדת צמיחה אישית והישגיות לימודית יחד עם חינוך לדרך ארץ וערכיות. יראת שמיים ומימוש הפוטנציאל האישי הטמון בכל תלמיד,
כוללי אברכים
רשת כוללים 'תורתך שעשועי' לאברכים מצוינים ברחבי ארה"ק, לימוד בחברותא כמאמר חז"ל  או חברותא או מיתותא, באותה סוגיה הנלמדת בכל מקום ובכל עת.
בתי כנסת
רשת בתי מדרש 'תפילה לדוד' ע"ש רבינו הרה"ק בעל הלהבת דוד זיע"א ברחבי ארה"ק הפעילים בכל שעות היממה לתורה ולתפילה אשר מהווה בית פתוח לכל יהודי.

שליחת קוויטל

שליחת שמות

דילוג לתוכן