יארצייט
לתורמים

חשיבות עילו הנשמה

בואו וקחו חלק בתורה ועבודת השם לעילוי נשמת יקירכם,
ובוודאי יהיה להם נחת רוח גדולה והתרוממות למעלה בגן עדן.

 

יארצייטים קרובים
ר'אברהם  בן משההורנבלס
נלב"ע כז טבת 
זכות התמיכה במוסדות תגן עליו ועל כל משפחתו