יארצייט
לתורמים

חשיבות עילו הנשמה

בואו וקחו חלק בתורה ועבודת השם לעילוי נשמת יקירכם,
ובוודאי יהיה להם נחת רוח גדולה והתרוממות למעלה בגן עדן.

 

יארצייטים קרובים
הרבשמואל בן יעקבכהן
נלב"ע א תשרי תשנא
זכות התמיכה במוסדות תגן עליו ועל כל משפחתו
הלימוד והתפילות השבוע לע"נ ידידנו הבלתי נשכח הרבדוד זאב בן ר' שמעוןקסין
נלב"ע א תשרי תשפ"א
ר' דוד זאב הסתמר בכל נימי נפשו למען מוסדותינו ולמען כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
הר"רמשה בן ר' אברהםכהן
נלב"ע ד טבת תשנ
ר'אברהם בן דוב בערמירקאני
נלב"ע ו טבת 
ר'רפאל קלמן בן ישעיה דובלאענשטיין
נלב"ע ט טבת 

שליחת שמות

שליחת קוויטל

דילוג לתוכן